Aktualności

  Diety w krajowych podróżach służbowych

  Zasady ustalania diet dla pracowników z tytułu podróży służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.  Z tytułu podróży służbowej, odbywanej w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
  Dieta w przypadku gdy podróż służbowa trwa krócej niż dobę:
  • jeżeli trwa krócej niż 8 godzin dieta nie przysługuje;
  • jeżeli trwa od 8 do 12 godzin  przysługuje 50 % diety (15 zł);
  • jeżeli trwa dłużej niż 12 godzin, dieta przysługuje w pełnej wysokości (30 zł).
  Dieta w przypadku gdy podróż służbowa trwa dłużej niż dobę:
  • dieta przysługuje w pełnej wysokości za każdą dobę (30 zł) oraz,
  • w wysokości 50 % za każdą rozpoczętą dobę, poniżej 8 godzin (15 zł),
  • w pełnej wysokości za każdą rozpoczętą dobę, powyżej 8 godzin (30 zł).
   
  Dieta nie przysługuje pracownikowi za czas delegowania  do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 cytowanego rozporządzenia, a także w przypadku gdy pracownikowi zapewniono całodzienne wyżywienie.
  Ponadto kwotę diety należy zmniejszyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przy czym należy przyjąć, że śniadanie stanowi 25% diety, obiad 50% diety natomiast kolacja 25% diety. Zmniejszenie wysokości diety o koszt wyżywienia należy również zastosować w przypadku usługi hotelarskiej,
  w ramach której przewidziane jest wyżywienie.
   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
  z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).
  26 marca 2015