Aktualności

  Informacja ZUS ZSWA do 31 marca 2015 r.

  Obowiązek przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS ZSWA maja płatnicy składek którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prace te zostały określone w art. 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Informacja powinna zostać złożona do 31 marca roku za rok poprzedni.

  W niektórych sytuacjach, informację tą należy złożyć w innym terminie. Dotyczy to przypadków gdy:
  - pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, informacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez pracownika,
  - nastąpiła upadłość lub likwidacja płatnika składek – najpóźniej do dnia wyrejestrowania płatnika składek.

  Należy pamiętać, że w przypadku płatników składających dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej, również informacja ZUS ZSWA powinna zostać złożona w takiej formie, natomiast w przypadku gdy pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe składane były w formie papierowej, należy zastosować tą formę w odniesieniu do składanej informacji.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656)
  27 marca 2015