Aktualności

  Odpis na zfśs bez zmian

  W projekcie ustawy okołobudżetowej na 2018 rok przewiduje się, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zmieni wysokości.
  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
  W związku z powyższym odpis na zfśs ponownie będzie wynosił 1.185,66 zł na jedną osobę.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  21 listopada 2017