Oferta

Oferta z zakresu controllingu i cen transferowych stanowi uzupełnienie dla obszaru księgowości. Usługi controllingowe i analityczne mogą być realizowane zarówno cyklicznie jak i doraźne, w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby.
Obejmują one:
 • sporządzanie budżetów (zarówno spółki jak i projektów),
 • sporządzanie projekcji finansowych,
 • analizy projektów inwestycyjnych (w tym analizę wrażliwości projektu, ocenę opłacalności projektu),
 • sporządzanie biznesplanów,
 • sporządzanie innych analiz tematycznych,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności zarządu (UoR, MSSF),
 • sporządzanie sprawozdań Rady Nadzorczej,
 • dokumentację cen transferowych,
 • wycenę instrumentów finansowych w SCN,
 • sporządzanie testów na utratę wartości firmy,
 • inne usługi w zakresie controllingu, na przykład cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.