Oferta

Usługa tworzenia dokumentacji środowiskowej oparta jest na wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz prawa, dzięki współpracy specjalistów z obu tych dziedzin.
Doradztwo w tym zakresie ma indywidualny charakter, dostosowany do potrzeb Klienta.
Zakres usługi tworzenia dokumentacji środowiskowej na rzecz Klientów obejmuje zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi a także sporządzania  wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w szczególności za:
  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw
    w silnikach spalinowych,
  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z kotłów,
  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych,
  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiu.