Oferta

Usługę doradztwa księgowego wykonujemy łącząc wiedzę i doświadczenie prawnicze z wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego.

Doradztwo w tym zakresie ma zindywidualizowany charakter i obejmuje przede wszystkim konsultacje, analizy, raporty dotyczące indywidualnych potrzeb Klienta.

Zakres usług doradztwa księgowego oferowanych na rzecz Klientów obejmuje w szczególności:
  • udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu księgowości,
  • doradztwo w zakresie struktury kosztowej i przychodowej Klienta,
  • pomoc w zakresie wyboru formy opodatkowania,
  • udzielanie pomocy w zakresie sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • weryfikację zarówno projektów jak i zawartych już umów,
  • pomoc przy sporządzaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, oraz wniosków o wydanie interpretacji składanych do ZUS i KRUS,
  • konsultacje w okresie reorganizacji przedsiębiorstw i  po dokonaniu zmian,
  • pomoc w zakresie zatrudniania kadry zarządzającej.