Partnerzy

Agnieszka Wójcik Doradztwo Gospodarcze- logoAgnieszka Wójcik Doradztwo Gospodarcze
ul. Kryształowa 24 lok. 39
20-582 Lublin
tel.: 504 724 416
E-mail: wojcik.agnieszka@poczta.onet.pl


dr Agnieszka Wójcik -  absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Rynków Finansowych), asystent w Zakładzie Rynków Finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Agnieszka Wójcik Doradztwo Gospodarcze

Posiada bogate doświadczenie w obszarze controllingu oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania, projekcji finansowych, biznesplanów, analiz inwestycyjnych oraz dokumentacji cen transferowych. W ramach tych obszarów współpracowała z branżami zarówno produkcyjnymi (m. in. produkcja materiałów budowlanych, produkcja mas bitumicznych, wydobycie kopalin) oraz usługowymi (m. in. transport lotniczy, IT, agroturystyka, branża deweloperska, usługi najmu, opieka przedszkolna, opieka żłobkowa, branża szkoleniowa). Pełniła też funkcję szefa controllingu w jednej z największych firm szkoleniowych w Polsce oraz w spółce giełdowej.

Autorka podręcznika dla studentów studiów nieekonomicznych: „Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów” (ISBN: 978-83-7979-073-9) oraz szeregu artykułów z obszaru analizy finansowej i zarządzania finansami (m. in. Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe, Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu). Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest zarządzanie finansami zwłaszcza w obszarze swobody kształtowania sprawozdania finansowego w świetle MSSF/MSR i UoR.