Aktualności

  Płaca minimalna w 2018 roku

  Od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe. Będzie ono wnosiło 2.100,00 zł, tzn. że wzrośnie o 5% w stosunku do obecnego poziomu. Wyższa będzie również stawka godzinowa i wyniesie 13,70 zł.
  Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września każdego roku.
  Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Niezależne jest ono od posiadanych kwalifikacji, systemu i rozkładu czasu pracy, zaszeregowania osobistego, oraz składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, gdyż stanowiłoby to naruszenie praw pracowniczych.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  16 września 2017