Aktualności

    Samochód w działalności – korzyści i ryzyko


    Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona zasady odliczania podatku VAT z tytułu wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości będzie przysługiwało tylko wówczas, gdy samochód wykorzystywany jest wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik będzie musiał ustalić zasady korzystania z samochodu wykluczające wykorzystanie go w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz potwierdzić to poprzez prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu. Pełne odliczenie będzie również przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami których konstrukcja umożliwia przewóz co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (np. autobusy) lub których cechy konstrukcyjne będą wykluczać użycie ich w celach niezwiązanych z działalnością lub wykorzystanie to będzie nieistotne (np. samochód pogrzebowy, żuraw samochodowy).

    W przypadku pełnego odliczenia VAT konieczne jest poinformowanie urzędu skarbowego o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni, licząc od dnia w którym poniesiony został pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. W przypadku niezłożenia właściwemu organowi podatkowemu ww. informacji bądź złożenia jej po upływie terminu lub złożenia informacji nieprawdziwych i dokona odliczenia podatku niezgodnie z przepisami, podatnik będzie podlegał karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub w przypadku mniejszej wagi karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Maksymalna kara może wynieść nawet 16 mln 128 tys. zł, a więc jest to najwyższa kara grzywny przewidziana w Kodeksie karnym skarbowy.

    <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--> 14 kwietnia 2014