Aktualności

  Składki ZUS na rok 2014 – preferencyjne zasady

  Składka 51 kwota: 160,78* z ubezpieczeniem chorobowym

  lub

  Składka 51 kwota: 148,43* bez ubezpieczenia chorobowego  

  Składka 52 kwota: 270,40

  * kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. 

   
  Osoby zakładające działalność mogą korzystać z tego prawa maksymalnie przez okres pełnych 24 miesięcy.

  19 marca 2014