Aktualności

  Składki ZUS na rok 2014

  Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014) na rok 2014 wynoszą:

  Składka 51 kwota 716,99* z ubezpieczeniem chorobowym

  lub

  Składka 51 kwota: 661,92* bez ubezpieczenia chorobowego  

  Składka 52 kwota: 270,40

  Składka 53 kwota: 55,07

   

  * kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.