Aktualności

    Wynagrodzenie dla pracowników pracujących w nocy 30 marca 2014r.

    30 marca 2014 r. przesuwając wskazówki zegara z godziny 200 na godz. 300 przejdziemy z czasu zimowego na czas letni. A co pracownikami którzy pracują w tą noc o godzinę krócej?

    Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

    Wniosek: Ponieważ niewykonywanie pracy wynika z przyczyn od niego niezależnych pracownikowi należy zapłacić za tą godzinę zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy.

    <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--> 19 marca 2014