Aktualności

  minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014r.

  W Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014r. ogłoszono wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014r.:

  wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – nie mniej niż 1.680,00 zł;
  wynagrodzenia brutto pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w pierwszym roku pracy – nie mniej niż 80% kwoty 1.680,00 zł czyli 1.344,00 zł;

  podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w 2014r. (Dz. U. 2013, poz. 1074).

  23 marca 2014