Aktualności

    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. utraty prawa do zasiłku chorobowego

    W dniu 25 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku (sygn. akt SK 18/13) orzekł, że: ”Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) w zakresie, w jakim stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
    Wniosek: Jakakolwiek działalność zarobkowa wykonywana w czasie pobierania zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego powoduje utratę prawa do tego świadczenia za okres zwolnienia lekarskiego, w którym praca była wykonywana.
    17 marca 2014