Aktualności

  Zmiana w amortyzacji niskocennych środków trwałych – jest podpis Prezydenta

  22 listopada Prezydent złożył podpis pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. O planowanych zmianach pisałem już wcześniej.

  W związku z tym, od stycznia 2018 roku, podatnicy będą mogli jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość początkowa nie przekroczy 10.000 zł.
  Do tej pory była to kwota 3.500 zł, która nie była waloryzowana przez 17 lat.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  1 grudnia 2017