Aktualności

    Zmiany dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych

    3 marca 2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący oskładkowania umów zleceń i umów o dzieło przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
    „Wprowadzenie obowiązku opłacanie składek na ZUS przynajmniej od wysokości płacy minimalnej sprawi, że osoby pracujące na umowach zleceniach w razie utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. – Będą także odkładać na emeryturę wystarczająco by móc liczyć na starość przynajmniej na minimalne świadczenie. Idąc na urlop macierzyński lub rodzicielski dostaną wyższe zasiłki w czasie opieki nad dzieckiem – mówi minister Kosiniak-Kamysz.”
    Wniosek:  Zwiększą się  koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych dla pracodawców. Natomiast Pracownik nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz będzie miał prawo do wyższej emerytury, renty, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego zasiłku opiekuńczego czy macierzyńskiego.
    17 marca 2014