Dzień

27 sierpnia, 2021
Slim VAT 2
11 sierpnia 2021 uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu 13 sierpnia. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jej celem jest dalsze upraszczanie rozliczenia podatku VAT. W zeszłym roku pakiet uproszczeń został określony mianem Slim VAT, tym razem...
Czytaj więcej