Dzień

28 sierpnia, 2021
komputer, pozycja 60 załacznika nr 15 ustawy VAT
Kolejna zmiana w załączniku nr 15 do ustawy VAT to naprawa pomyłki która przedarła się do ustawy? Nowelizacja W dniu 11 sierpnia 2021r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Marszałek Sejmu przekazała ustawę Prezydentowi do podpisu, jednak na dzień pisania niniejszego artykułu, nadal czekamy na...
Czytaj więcej
samochód
W ramach pakietu uproszczeń określanych jako Slim VAT 2, wprowadzono zmiany w zakresie składania informacji o pojazdach na druku VAT-26. Przepisy dotychczasowe Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi...
Czytaj więcej