Aktualności

Terminy złożenia PIT za rok 2019

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało o zmianie terminów składania zeznań podatkowych za 2019 rok. Płatnicy: PIT-4R za 2019 r – do końca...

Zryczałtowany zwrot podatku VAT

Przedsiębiorcy najczęściej dokonują zakupów od podatników VAT. Nie oznacza to jednak, że nie mogą kupować towarów od rolników ryczałtowych. W dużej mierze to od...

RADA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIU UNIKANIU OPODATKOWANIA

Zgodnie z art. 119m Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja), Rada do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowani (dalej: Rada) jest...

PRZERWANIE BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Zobowiązania podatkowe co do zasady przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg tergo...

NOWE – STARE STAWKI VAT W 2019 ROKU?

Ustaw o podatku od towarów i usług w obecnie obowiązującym brzmieniu zakłada, że czasowo podwyższone od stycznia 2011 roku stawki VAT obowiązywać będą tylko...

ZMIANY WE WSPÓLNYM ROZLICZANIU MAŁŻONKÓW

24 sierpnia 2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...

KONIEC DEKLARACJI VAT-7

Ministerstwo Finansów planuje, że w 2019 roku wprowadzona zostanie nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK. Nie wiadomo kiedy pojawi się nowy plik, ale wraz...

ULGA DLA PRODUCENTÓW GIER WIDEO

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wprowadzenia ulgi podatkowej dla producentów kulturowych gier wideo. Wiąże się to z potencjałem jaki posiadają gry wideo w...
1 2 3 4 5