Aktualności

KOLEJNA ZMIANA WIEKU EMERYTALNEGO

Od 1 października tego roku wraca poprzedni wiek emerytalny tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Już od dziś (1 września...

NOWA FORMA WPŁATY SKŁADEK ZUS

Od stycznia 2018 roku wszyscy płatnicy składek ZUS będą posiadali indywidualne konto, na które będą wpłacali składki. Jedna wpłata zastąpi dotychczasowe trzy a dla...

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W ZUS

Jednym z głównych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz poprawa jakości obsługi klientów. Pierwszy z nich realizowany jest m.in....

INFORMACJA ZUS ZSWA DO 31 MARCA 2015 R.

Obowiązek przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS ZSWA maja płatnicy składek którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prace te zostały określone w...

DIETY W KRAJOWYCH PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCH

Zasady ustalania diet dla pracowników z tytułu podróży służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie należności...

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Konsolidacją jest łączenie sprawozdań finansowych jednostek, które tworzą grupę kapitałową. Konsolidacji takiej dokonuje się poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz jednostek...

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla...

SKAŁDKI ZUS NA ROK 2015

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej...
1 2 3 4 5