Aktualności

W JAKICH SYTUACJACH PRACOWNIKOWI WOLNO ODMÓWIĆ WYKONYWANIA PRACY?

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy. Istnieją jednak sytuacje w których pracownik może lub wręcz powinien odmówić wykonywania pracy lub powierzonego zadania.Polecenie niezgodne z...

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2015 ROKU

W obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w...

WYSOKOŚĆ KAR I GRZYWIEŃ W POSTĘPOWANIU KARNYM SKARBOWYM

Minimalne wynagrodzenie za pracę* od 01 stycznia 2014 r. wynosi 1680,00 zł. Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na podwyższenie wysokości grzywny, która może być wymierzona za wykroczenie lub przestępstwo...

OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W 2014 ROKU

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. wynosi 112.380 zł.

URLOP WYPOCZYNKOWY – KIEDY PRACODAWCA NIE MOŻE ODMÓWIĆ URLOPU WYPOCZYNKOWEGO PRACOWNIKOWI

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskimPrzepisy prawa pracy zostały tak skonstruowane, aby umożliwić matce jak najdłużej przebywać z nowonarodzonym dzieckiem. Jeżeli pracownik wystąpi z wnioskiem o udzielenie...

ZUS CZY OFE

W terminie od 1 kwietnia 2014r. do 31 lipca 2014r. musimy zdecydować co jest dla nas najkorzystniejsze: Otwarte Fundusze Emerytalne czy indywidualne subkonto w ZUS. Na ten...

WZÓR UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 R.

Uchwała nr X/XX/2014Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …z dnia XX … 2014 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za...

WYNAGRODZENIE DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W NOCY 30 MARCA 2014 R.

30 marca 2014 r. przesuwając wskazówki zegara z godziny 200 na godz. 300 przejdziemy z czasu zimowego na czas letni. A co pracownikami którzy pracują w tą noc...
1 2 3 4 5