Aktualności

ZMIANY DOTYCZĄCE OSKŁADKOWANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

3 marca 2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący oskładkowania umów zleceń i umów o dzieło przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. „Wprowadzenie obowiązku opłacanie...

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPR. UTRATY PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

W dniu 25 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku (sygn. akt SK 18/13) orzekł, że: ”Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25...
1 2 3 4 5