Autor

Grzegorz Kusyk
pociąg
Zmianie ulegnie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, czyli akt prawny który m.in. określa przypadki, w których faktury mogą zawierać mniej danych.
Czytaj więcej
otwarta książka
Od stycznia 2021 roku zmianie ulega definicja wolnego zawodu w ustawie o ryczałcie.
Czytaj więcej
banknot
Koniec z wątpliwościami dotyczącymi limitu kwotowego dla stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Jest to efekt nowelizacji która obowiązuje od 01.01.2021r. tzw. SLIM VAT. Problem z limitem MPP Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wyeliminowano problem interpretacyjny dotyczący mechanizmu podzielonej płatności (MPP)....
Czytaj więcej
poertfel w imadle
Ustawodawca rozpoczął prace nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Założenia do projektu zakładają objęcie podatkiem CIT również spółek komandytowych. Spółka komandytowa jako podatnik CIT W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,...
Czytaj więcej
zaparkowane samochody na ulicy
Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku dochodowym od osób prawnych. Przedłużające się spotkania biznesowe, lub też zwykłe roztargnienie przedsiębiorcy czy też jego pracownika, może być przyczyną otrzymania wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. W ferworze negocjacji z kontrahentem, łatwo...
Czytaj więcej
praca zdalna, maseczka dla przedsiębiorcy
Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19, zmusiła przedsiębiorców do ponoszenia wydatków na różnego rodzaju środki zmniejszających ryzyko zachorowania na COVID-19. Dotyczy to środków zarówno na użytek własny jak i pracowników. Podatnicy mają wątpliwości czy wydatki takie mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości te dotyczą tej części w jakim związane są bezpośrednio z osobą...
Czytaj więcej
zaliczki na poczet przyszłego zyskuu
Umowa spółki komandytowej może dopuszczać wypłatę zaliczki na poczet przyszłego zysku już w trakcie roku obrotowego spółki. Jak w związku z tym należy zewidencjonować taką wypłatę? Ustawa o rachunkowości w art. 53 ust. 5 wskazuje że, odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wypłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje...
Czytaj więcej
poertfel w imadle
Nawiązując do znanych słów Adama Smitha, twórcy współczesnej analizy ekonomicznej, należy wskazać, że receptą na harmonijny rozwój społeczny są: pokój, niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości. Jaka jest zatem historia PIT? Niskie podatki z pewnością zyskają poklask wielu, ale równie ważne jest, aby podatki były proste i przejrzyste.  Obecnie jednak jest tak, że nad...
Czytaj więcej
Jeśli pomimo obowiązku, podatnik zapłacił za fakturę na rachunek nieujawniony w białej liście podatników VAT, możne on uniknąć sankcji. W takiej sytuacji należy złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (ZAW-NR). Zawiadomienie należy złożyć w terminie 3 dni do urzędu skarbowego właściwego dla...
Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało o zmianie terminów składania zeznań podatkowych za 2019 rok. Płatnicy: PIT-4R za 2019 r – do końca stycznia: deklarację PIT-11 – do końca stycznia:. płatnicy przesyłają podatnikowi informację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu – do końca lutego; Podatnicy: składają PIT-28 – do końca lutego deklaracje...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5