Bilet jako faktura – zmiana

Zmianie ulegnie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, czyli akt prawny który m.in. określa przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT.

Nie przypominam sobie rozporządzenia które zmieniałoby mniej a jednocześnie dużo. Dlaczego mało? Dlatego, że usuwa 27 znaków (nie licząc spacji) a dodaje 16. To faktycznie nie wiele. Ponadto zgodnie z OSR nie wpłynie istotnie na budżet państwa  ani nie spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych.

A dlaczego dużo? Bo wprowadzi ułatwienie dla podatników świadczących usługi przewozu osób kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, na dowolną odległość. Ułatwienie to będzie polegało na braku potrzeby wystawiania faktur w przypadku gdy realizowany był przejazd na odległość  mniejszą niż 50 km. Oczywiście część wymienionych środków transportu zwykle nie przewozi pasażerów na tak nieduże odległości, to jednak jestem zdania, że każde ułatwienie jest lepsze niż jego brak.

Aktualnie rozporządzenie jest jeszcze na etapie opiniowania co można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiana ma polegać na tym, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) w § 3 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „odległość nie mniejszą niż 50 km” zastępuje się wyrazami „dowolną odległość”.

Grzegorz Kusyk