Kategoria

Blog
wspólne rozliczenie małżonków, małżonkowie w dniu ślubu
Aktualnie obowiązująca ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma już 30 lat. Wiele się w niej zmieniało, jednak podstawowa zasada wspólnego rozliczenia małżonków, wyrażona w art. 6 ust. 2 była niezmienna. Aż do teraz. Przez cały rok… Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych weszła w życie 1 stycznia...
Czytaj więcej
samochód elektryczny
Projektowane zmiany w ustawie PIT w ramach Polskiego Ładu, dotkną również kwestii ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Obecne regulacje Problem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca rozwiązał dopiero w 2015 roku. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r.o...
Czytaj więcej
komputer, pozycja 60 załacznika nr 15 ustawy VAT
Kolejna zmiana w załączniku nr 15 do ustawy VAT to naprawa pomyłki która przedarła się do ustawy? Nowelizacja W dniu 11 sierpnia 2021r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Marszałek Sejmu przekazała ustawę Prezydentowi do podpisu, jednak na dzień pisania niniejszego artykułu, nadal czekamy na...
Czytaj więcej
samochód
W ramach pakietu uproszczeń określanych jako Slim VAT 2, wprowadzono zmiany w zakresie składania informacji o pojazdach na druku VAT-26. Przepisy dotychczasowe Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi...
Czytaj więcej
Slim VAT 2
11 sierpnia 2021 uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu 13 sierpnia. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jej celem jest dalsze upraszczanie rozliczenia podatku VAT. W zeszłym roku pakiet uproszczeń został określony mianem Slim VAT, tym razem...
Czytaj więcej
pociąg
Zmianie ulegnie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, czyli akt prawny który m.in. określa przypadki, w których faktury mogą zawierać mniej danych.
Czytaj więcej
otwarta książka
Od stycznia 2021 roku zmianie ulega definicja wolnego zawodu w ustawie o ryczałcie.
Czytaj więcej
banknot
Koniec z wątpliwościami dotyczącymi limitu kwotowego dla stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Jest to efekt nowelizacji która obowiązuje od 01.01.2021r. tzw. SLIM VAT. Problem z limitem MPP Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wyeliminowano problem interpretacyjny dotyczący mechanizmu podzielonej płatności (MPP)....
Czytaj więcej
poertfel w imadle
Ustawodawca rozpoczął prace nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Założenia do projektu zakładają objęcie podatkiem CIT również spółek komandytowych. Spółka komandytowa jako podatnik CIT W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,...
Czytaj więcej
zaparkowane samochody na ulicy
Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku dochodowym od osób prawnych. Przedłużające się spotkania biznesowe, lub też zwykłe roztargnienie przedsiębiorcy czy też jego pracownika, może być przyczyną otrzymania wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. W ferworze negocjacji z kontrahentem, łatwo...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5