Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Usługi doradztwa prawnego obejmują udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych, redagowanie pism z zakresu postępowań przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej czy instytucjami społecznymi. Ponadto usługa obejmuje przygotowywanie i opiniowanie projektów pism, dokumentów a także wzorów umów w sprawach pozostających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zakres usług obejmuje w szczególności

 • kompleksową obsługę przedsiębiorców – obsługę prawną podmiotów
  gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek
  handlowych, prawa przedsiębiorców, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa
  spadkowego oraz inne dziedziny prawa;
 • prawo spółek – doradztwo przy zakładaniu nowych spółek oraz we wszystkich
  aspektach działalności spółek już funkcjonujących na rynku;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez organy
  spółek prawa handlowego;
 • prowadzenie przekształceń przedsiębiorstw w zakresie zmiany formy prawnej,
  podziału, łączenia spółek, itp;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
 • uczestnictwo w czynnościach notarialnych.