KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla osób które uzyskują przychody tylko z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą one 111,25 zł miesięcznie, nie więcej niż 1335 zł w roku podatkowym. Koszty uzyskania przychodu są wyższe w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę i wynoszą one 139,06 zł miesięcznie, nie więcej niż 1668,72 zł w roku podatkowym.

W przypadku podatników uzyskujących przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, koszty uzyskania przychodu nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 2002,05 zł w roku podatkowymlub kwoty 2502,56 zł jeżeli dodatkowo, miejsce pracy podatnika znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Grzegorz Kusyk