Nota prawna

Charakter treści zawartych na stronie.
Publikacje zamieszczone na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja nie stanowi wykładni prawa, opinii prawnej ani porady prawnej czy też podatkowej ani też oferty w tym w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone na stronie stanowią wyłącznie wyraz osobistych poglądów autorów na kwestie prawne i podatkowe związane z publikowanymi materiałami. Zapoznając się z ich treścią należy mieć na uwadze, że od czasu danej publikacji mogły nastąpić istotne zmiany przepisów, skutkujące jej dezaktualizacją. Ponadto każda sprawa wymaga indywidualnej, szczegółowej analizy sytuacji połączonej z weryfikacją stosownej dokumentacji. Aby mieć pewność, że zamieszczony na stronie materiał informacyjny można w pełni odnieść do Twojej sytuacji, skorzystaj z porady prawnej lub podatkowej. Możesz ją uzyskać on-line.
Kancelaria Prawno-Podatkowa Marek Rudy, niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych na stronie.

Prawa autorskie
Publikacje i wszelkie materiały zamieszczone na stronie podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób, poza użytkiem osobistym, wymaga zgody autora.