Marcin Stępień

Radca prawny

Telefon 516 216 008

Marcin Stępień Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Niepodległości  20/5
20-246 Lublin
https://marcinstepien.eu/

INFORMACJE

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie (nr wpisu: LB-2506). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Prowadzi praktykę  w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, a także łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego. Doradza zarządom spółek kapitałowych, przewodniczył licznym zgromadzeniom wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności, a także brał w nich udział jako pełnomocnik wspólników. Jako pełnomocnik procesowy występuje przed sądami i organami administracji publicznej, reprezentując z sukcesami Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach.

Prywatnie miłośnik wędrówek po górach oraz żeglarstwa.

PRAKTYKA

  • prawo cywilne i gospodarcze (w tym prawo umów handlowych)
  • prawo pracy
  • prawo własności intelektualnej
  • fuzje i przejęcia
  • postępowania sądowe