POJAZDY, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDU.

Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, dla pojazdów ustawowo uznanych za wykorzystywane w działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 86a ust 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 kwietnia 2014 r. i § 2 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, do grupy tych pojazdów zaliczyć należy:

  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej po przewozu ładunków ściana lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie odrębnych przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy lub van,

  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ściana lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu,

  • pojazdy specjalne, które spełniają warunki i wymagania techniczne zawarte w odrębnych przepisach, określone do następujących przeznaczeń: agregat techniczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy, pogrzebowy, bankowóz typu A lub typu B.

Od powyższych pojazdów podatnikowi przysługuje 100% odliczenia podatku VAT od nabycia paliw do napędu tych pojazdów oraz wydatków związanych z tymi pojazdami.

Grzegorz Kusyk