ROWER W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wraz z nastaniem ciepłych dni coraz więcej osób jeździ rowerem, oczywiście przede wszystkim rekreacyjnie. Jednak niektórzy wykorzystują rower w ramach własnej działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku wydatki poniesione na zakup roweru można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Kosztami tymi są wszystkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie i zabezpieczenie źródeł przychodu z wyłączeniem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wydatki poniesione na zakup roweru można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jeżeli wykorzystywany jest on w ramach prowadzonej działalności, jego zakup jest uzasadniony ekonomicznie i prawidłowo udokumentowany. Co do zasady jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu możliwe jest wówczas gdy wartość zakupionego roweru nie przekracza 3 500 zł i nie stanowi on środka trwałego. W przypadku gdy rower stanowi środek trwały w przedsiębiorstwie, możliwe jest stosowanie odpisów amortyzacyjnych w tym również amortyzacji jednorazowej gdy spełnione zostaną warunki przewidziane przez prawo podatkowe.

Niewątpliwie rower stanowi bardzo dobry środek transportu gdy chcemy poruszać się pomiędzy nieznacznie oddalonymi od siebie miejscami prowadzenia działalności lub dojazdu do Klienta czy tez Kontrahenta. W szczególności w godzinach nasilonego ruchu, wykorzystanie roweru może znacznie skrócić czas dojazdu jednocześnie sprawiając przyjemność, poprawiając własną kondycje i  jakość środowiska.

Wniosek:  Faktycznie poniesione, prawidłowo udokumentowane oraz gospodarczo uzasadnione wydatki na zakup roweru wykorzystywanego w działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Grzegorz Kusyk