SKAŁDKI ZUS NA ROK 2015

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015) na rok 2015 wynoszą:

Składka 51 kwota 757,76* z ubezpieczeniem chorobowymlubSkładka 51 kwota: 699,56* bez ubezpieczenia chorobowego  Składka 52 kwota: 279,41Składka 53 kwota: 58,20

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą opłacać składki na preferencyjnych zasadach. Prawo to przysługuje im przez okres maksymalnie 24 pełnych miesięcy. W roku 2015 składki na preferencyjnych zasadach wynoszą:

Składka 51 kwota: 167,47* z ubezpieczeniem chorobowymlubSkładka 51 kwota: 154,61* bez ubezpieczenia chorobowego  Składka 52 kwota: 279,41

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Grzegorz Kusyk