Slim VAT 2 – załącznik nr 15

Kolejna zmiana w załączniku nr 15 do ustawy VAT to naprawa pomyłki która przedarła się do ustawy?

Nowelizacja

W dniu 11 sierpnia 2021r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Marszałek Sejmu przekazała ustawę Prezydentowi do podpisu, jednak na dzień pisania niniejszego artykułu, nadal czekamy na jej publikację.

Ustawa nowelizująca wprowadza zmianę w pozycji 60 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Poz.PKWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
Treść aktualna
60ex 26.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
Treść po nowelizacji
6026.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
oraz części i akcesoria do nich

Szybkie zmiany załącznika nr 15

Aktualnie obowiązująca treść została wprowadzona nowelizacją która weszła w życie od stycznia 201 roku, na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2419 z dnia 2020.12.30). Dlaczego ustawodawca zdecydował się na zmianę tej pozycji, którą tak niedawno zmieniał?

W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej wskazano, że sytuacja ta wynika z błędnie przełożonego PKWiU 2008 na PKWiU 2015, w związku z czym w projekcie ustawy nowelizującej proponuje się przywrócenie brzmienia tego punktu do stanu obowiązującego w okresie 1 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

Ponadto w ramach Slim VAT 2 ustawodawca zmienił m.in zasady odliczania VAT w trybie korekty oraz terminy składania informacji VAT-26.

Zdjęcie autorstwa Josh Sorenson z Pexels

Grzegorz Kusyk