Tag

SLIM VAT 2
komputer, pozycja 60 załacznika nr 15 ustawy VAT
Kolejna zmiana w załączniku nr 15 do ustawy VAT to naprawa pomyłki która przedarła się do ustawy? Nowelizacja W dniu 11 sierpnia 2021r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Marszałek Sejmu przekazała ustawę Prezydentowi do podpisu, jednak na dzień pisania niniejszego artykułu, nadal czekamy na...
Czytaj więcej
Slim VAT 2
11 sierpnia 2021 uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu 13 sierpnia. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jej celem jest dalsze upraszczanie rozliczenia podatku VAT. W zeszłym roku pakiet uproszczeń został określony mianem Slim VAT, tym razem...
Czytaj więcej