Tag

wspólne opodatkowanie małżonków
wspólne rozliczenie małżonków, małżonkowie w dniu ślubu
Aktualnie obowiązująca ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma już 30 lat. Wiele się w niej zmieniało, jednak podstawowa zasada wspólnego rozliczenia małżonków, wyrażona w art. 6 ust. 2 była niezmienna. Aż do teraz. Przez cały rok… Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych weszła w życie 1 stycznia...
Czytaj więcej