Tag

załącznik nr 15
komputer, pozycja 60 załacznika nr 15 ustawy VAT
Kolejna zmiana w załączniku nr 15 do ustawy VAT to naprawa pomyłki która przedarła się do ustawy? Nowelizacja W dniu 11 sierpnia 2021r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Marszałek Sejmu przekazała ustawę Prezydentowi do podpisu, jednak na dzień pisania niniejszego artykułu, nadal czekamy na...
Czytaj więcej