Terminy złożenia PIT za rok 2019

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało o zmianie terminów składania zeznań podatkowych za 2019 rok.

Płatnicy:

PIT-4R za 2019 r – do końca stycznia:

deklarację PIT-11 – do końca stycznia:.

płatnicy przesyłają podatnikowi informację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku

przychodu – do końca lutego;

Podatnicy:

składają PIT-28 – do końca lutego

deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 – do końca kwietnia.

29 lutego przypada w tym roku w sobotę, a wiec termin złożenia PIT-28 za 2019 rok przesunięty jest na 2 marca 2020 r.

Zeznania PIT za 2019 rok należy składać od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone w dniu 15 lutego. Wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Złożenie PIT wcześniej oznacza, że termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaty, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, oraz 3 miesiące w przypadku tych zeznań podatkowych które zostały złożone w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r. Podatnicy rozliczający się się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 21 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaliczkę za miesiąc grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacają przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Oznacza to, zmianę terminu na wpłatę zaliczki.

W art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykreślono zdanie „Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.” Dotyczy to dochodów wymienionych w ust. 1 tego artykułu, to znaczy dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy PIT, oraz z najmu lub dzierżawy (rozliczanych na zasadach ogólnych). W ten sposób nie można już skorzystać z udogodnienia pozwalającego na niewpłacanie zaliczki z ostatni okres, jeśli podatnik zeznanie złoży przed terminem wpłaty zaliczki.

Grzegorz Kusyk