Usługi rejestracji spółek

Usługi rejestracji spółek

Usługi rejestracji spółek świadczone są w szczególności w oparciu o wymagania Kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz szczegółowe przepisy wykonawcze i obejmują:

Zakres usług obejmuje w szczególności

Usługa płacowa obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie projektów umów (statutów) spółek prawa handlowego;
  • przygotowywanie dokumentacji do Sądu Rejestrowego celem rejestracji spółki;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej (aktualizacyjnej) do Administracji Skarbowej;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych jak: Regulamin zarządu, Regulamin rady nadzorczej, Polityka rachunkowości;
  • przygotowywanie planów przekształcenia przy zmianie formy prawnej;
  • opracowywanie wycen przy podziałach, łączeniu, likwidacji spółek;
  • udział w czynnościach notarialnych;
  • doradztwo podatkowe i prawne przy wyborze odpowiedniej formy prawnej.