Wydatki w związku z COVID-19 w kosztach podatkowych

Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19, zmusiła przedsiębiorców do ponoszenia wydatków na różnego rodzaju środki zmniejszających ryzyko zachorowania na COVID-19. Dotyczy to środków zarówno na użytek własny jak i pracowników. Podatnicy mają wątpliwości czy wydatki takie mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości te dotyczą tej części w jakim związane są bezpośrednio z osobą przedsiębiorcy. Wydatki o charakterze osobistym co do zasady nie stanowią kosztu podatkowego. W objaśnieniach podatkowych z dnia 21 lipca 2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19, rozwiano wątpliwości w tym zakresie. Objaśnienia posługują się przykładami wydatków w związku z COVID-19 takimi jak zakup fartuchów, kombinezonów, zestawów testowych, sprzętu medycznego czy termometrów. Wskazano również wydatki związane z wyposażeniem pracowników w narzędzia do pracy zdalnej.

Definicja kosztu

Z definicji kosztów podatkowych tj. z art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT, wynika, że koszty podatkowe to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy CIT i art. 23 ust. 1 ustawy PIT. Ponadto ustawy PIT i CIT wskazują, że aby wydatek mógł stanowić kosz podatkowy musi być faktycznie poniesiony przez podatnika i właściwie udokumentowany.

W objaśnieniach podatkowych przeczytamy:

„Jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) albo wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu (epidemii), to takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT, o ile podatnik właściwie je udokumentował. Jako przykład takich wydatków można wskazać zakup maseczek ochronnych dla pracowników, przyłbic, czy sfinansowanie pracownikom testów na koronawirusa.”

W objaśnieniach przytoczono przykładu z którego wynika, że wydatki w związku z COVID-19 np. poniesione na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych dla przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zdjęcie autorstwa Ivan Samkov z Pexels

Grzegorz Kusyk