Zawiadomienie ZAW-NR

Jeśli pomimo obowiązku, podatnik zapłacił za fakturę na rachunek nieujawniony w białej liście podatników VAT, możne on uniknąć sankcji.

W takiej sytuacji należy złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (ZAW-NR). Zawiadomienie należy złożyć w terminie 3 dni do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Zawiadomienie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie. Korzystając z profilu zaufanego, system podpowie właściwy urząd skarbowy, gdy tylko prawidłowo wprowadzisz dane wystawcy faktury.

Skorzystaj z linku „złóż zawiadomienie ZAW-NR” dostępnego na stroni MF https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

Grzegorz Kusyk