Controlling i ceny transferowe

Controlling i ceny transferowe

Usługi controllingu i cen transferowych stanowią uzupełnienie dla obszaru księgowości. Usługi controllingowe i sporządzania dokumentacji cen transferowych są realizowane zarówno cyklicznie, jak i doraźne w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby. Istnieje możliwość sporządzenia dokumentacji w języku angielskim lub dwujęzycznej (j. polski i j. angielski).

Zakres usług obejmuje w szczególności

  • Sporządzanie budżetów (przedsiębiorstw, projektów, grup kapitałowych);
  • Sporządzanie prognoz finansowych;
  • Sporządzanie biznesplanów, również z prognozą finansową;
  • Wycenę przedsiębiorstw / akcji / udziałów;
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych;
  • Analizy tematyczne;
  • Przygotowanie teaserów inwestycyjnych;
  • Inne usługi z zakresu controlingu i audytu wewnętrznego