O kancelarii

Chcąc ułatwić każdemu Klientowi prowadzenie biznesu, dokładamy staranności, aby dzięki naszemu doświadczeniu, znajomości systemu podatkowego, mechanizmów gospodarczych, wysokim kompetencjom zawodowym, Klient mógł podejmować najlepsze z możliwych decyzje. Poznając specyfikę Klienta oraz jego potrzeby poprzez uważne słuchanie staramy się przewidzieć z wyprzedzeniem mogące pojawić się ryzyka i zawczasu je rozwiązać, podejmując adekwatne rozwiązana. W relacjach biznesowych dążymy do zbudowania tak ważnych wartości jak: odpowiedzialność, terminowość, uczciwość, jakość, wzajemny szacunek oraz pasja tak aby nasze i Klienta wzajemne działania prowadziły do sukcesu.

NASZA OFERTA

Co możemy zaoferować

DORADZTWO PODATKOWE

Usługi księgowe oparte są na głównie na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy zatrudnionych i współpracujących specjalistów.

DORADZTWO PRAWNE

Obsługa prawna dla firm obejmuje udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych, redagowanie pism z zakresu postępowań przed sądami powszechnymi.

DORADZTWO KSIĘGOWE

Usługę doradztwa księgowego wykonujemy, łącząc wiedzę i doświadczenie prawnicze z wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego.

CONTROLLING I CENY TRANSFEROWE

Usługi controllingu i cen transferowych stanowią uzupełnienie dla obszaru księgowości. Usługi controllingowe i sporządzania dokumentacji cen transferowych są realizowane zarówno cyklicznie, jak i doraźne w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby.

Construction & Engineering

Usługi kadrowo-płacowe są świadczone w pełnym zakresie jako: usługa kadrowa, usługa płacowa, usługa rozliczeń z ZUS oraz inne dostosowane do potrzeb Klienta.

USŁUGI REJESTRACJI SPÓŁEK

Usługi rejestracji spółek świadczone są w szczególności w oparciu o wymagania Kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz szczegółowe przepisy wykonawcze i obejmują:

ZAUFANIE

Dlaczego klienci nam ufają?

Zaufanie Klientów do naszych usług ma ścisły z związek naszym dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, bogatą praktyką oraz z zagadnieniami tajemnicy zawodowej, uregulowanej w ustawie o doradztwie podatkowym i zasadach etyki doradców podatkowych.

Doświadczenie zawodowe połączone z dotychczasową praktyką bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych usług. To właśnie zdobyta specjalistyczna wiedza poparta doświadczeniem zawodowym sprawia, iż jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu trudnych oraz niejednorodnych zadań, jakie stawiają nam Klienci, oczekując pomocy i profesjonalnego doradztwa. Dodatkowo w epoce dynamicznych zmian w prawie, w szczególności podatkowym, dla zapewnienia zarówno oczekiwanej jakości, jak też poziomu kompetencji stale podnosimy wiedzę oraz kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń, konferencji branżowych.

Nadto bezpieczeństwo Klienta jest dla nas szczególnie ważne i temu służy przede wszystkim tajemnica zawodowa. Oznacza ona, iż to, czego dowiadujemy się przy świadczeniu usługi w związku z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, nie zostanie ujawnione, choćby za wyraźną zgodą Klienta. Ochrona tajemnicy odnosi się do prawa do milczenia i obowiązku milczenia.

Kluczowy i istotny fakt sprowadza się to tego, że obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Skutkuje to tym, że obowiązuje bezwzględnie w trakcie trwania umowy oraz po rozwiązaniu umowy z Klientem lub zakończeniu prowadzenia sprawy. Obowiązek dotyczy również osób zatrudnionych przy świadczeniu usług na rzecz Klienta.

Kontakt

Uzupełnij formularz i umów się z nami na konsultacje

Tel. 81 44 100 81

·

Kom. 508 065 617

·

m.rudy@exorgroup.pl

·

Pon.- pt. 8:00 – 16:00