Aktualności

  Przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS

  Rolnicy oraz domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający jednocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników, powinni złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o rocznej kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Graniczna kwota należnego podatku pozwalająca na kontynuowanie ubezpieczenia w KRUS wynosi za 2017 rok 3.300 zł. Przekroczenie tej kwoty lub niezłożenie zaświadczenia lub oświadczenia spowoduje ustanie ubezpieczenia społecznego rolników.
  Termin na złożenie oświadczenia lub zaświadczenia wypada 31 maja, jednak w tym roku z uwagi na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na 1 czerwca.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  26 maja 2018