OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W 2014 ROKU

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. wynosi 112.380 zł.

Grzegorz Kusyk