RYCZAŁT OD NAJMU – BĘDĄ ZMIANY

Osoby opodatkowujące swoje przychody osiągane z tytułu najmu w formie ryczałtu, w przyszłym roku mogą odczuć zmiany. Obecnie takie przychody opodatkowane są stawką 8,5%. Od stycznia 2018 roku stawka ta będzie nadal aktualna, ale tylko do wprowadzonego przez ustawodawcę limitu. Przychody powyżej 100.000 zł będą opodatkowane stawką 12,5%.

Wprowadzone zmiany nie obejmą raczej osób wynajmujących jedno czy dwa mieszkania, gdyż raczej trudno byłoby przekroczyć wprowadzony limit. Jednak część osób będzie musiała liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym. 

Grzegorz Kusyk