Aktualności

  Koniec deklaracji VAT-7

  Ministerstwo Finansów planuje, że w 2019 roku wprowadzona zostanie nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK. Nie wiadomo kiedy pojawi się nowy plik, ale wraz z nim wprowadzone zostaną istotne zmiany.

  Nowy plik będzie zawierał informacje które obecnie przesyłamy w pliku JPK oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W związku z tym zniknie obowiązek wysyłania tych deklaracji. Obecnie mówi się tylko o deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, ale równie dobrze mogłoby to dotyczyć również deklaracji VAT-27 i informacji VAT-UE gdyż dane w nich zawarte przesyłane są już w obecnej strukturze pliku JPK_VAT.
  Na ten moment nie znamy żadnych bardziej szczegółowych informacji, ale jeśli nowy plik miałby obowiązywać począwszy od rozliczenia za styczeń 2019, to informacje na jego temat powinniśmy poznać już niedługo. Czy tak będzie, to się dopiero okaże.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  30 lipca 2018

  Ulga dla producentów gier wideo

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wprowadzenia ulgi podatkowej dla producentów kulturowych gier wideo.

  Wiąże się to z potencjałem jaki posiadają gry wideo w szerzeniu treści kulturowych, pożądanych z punktu widzenia Polski. Sektor gier wideo w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Najlepsze tytuły docierają do ogromnej rzeszy fanów tej rozrywki na całym świecie. W związku z szansami jakie MKiDN widzi dla propagowania polskiej kultury w świecie, a także korzyściami ekonomicznymi, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej. Miałaby ona dawać możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych w przypadku tych produkcji które będą spełniały warunki gry o charakterze kulturowym.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  26 lipca 2018

  Od 1 lipca będą nowe deklaracje VAT

  W związku z wprowadzeniem od 1 lipca możliwości korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, Ministerstwo Finansów wprowadza nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług.

  Nowe wzory deklaracji zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.4.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów
  i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 856) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z 27.4..2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów
  i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. z 2018 r., poz. 837). Będą one obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  10 czerwca 2018

  „Twój e-PIT” – nowy plan MF

  Ministerstwo Finansów pochwaliło się nowym ambitnym planem, który ma ułatwić rozliczanie się z fiskusem dla sporej grupy podatników.

  Usługa „Twój e-PIT” ma być rozwiązaniem dzięki któremu rozliczenie roczne będzie zrobione i udostępnione dla podatnika przez Krajową Administrację Skarbową. Rozliczenie będzie można przejrzeć, zaakceptować, uzupełnić o brakujące dane lub poprawić. Można też będzie nie robić w ogóle nic, a nasze rozliczenie zostanie uznane za złożone w terminie.
  Dla podatników nieposiadających prawa do ulg i nieprowadzących działalności gospodarczej będzie to na pewno spore uproszczenie. MF zapowiada, że również dane dotyczące ulgi na dzieci będą się pojawiały w zeznaniach dzięki połączeniu systemów informatycznych KAS z bazą PESEL. Podatnicy korzystający z ulgi na internet czy odliczeń z tytułu uczestnictwa w IKZE lub innych o których KAS nie będzie miała wiedzy będą mogli dodać je samodzielnie do przygotowanego zeznania.
  Ministerstwo zapowiada, że prezentowane rozwiązanie będzie dostępne w 2019 roku i w ten sposób będą przygotowane zeznania za 2018 rok. Ma to dotyczyć PIT-37 i PIT-38.
  Rok później udostępnione mają być również zeznania PIT-36 i PIT-36L. W tym przypadku podatnik sam będzie musiał dodać informacje dotyczące przychodów i kosztów z prowadzonej działalności gospodarczej, ale dane dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mają się pobierać automatycznie z rejestrów ZUS.
  Udogodnienia które zapowiada MF będą wymagały zmian w przepisach i infrastrukturze informatycznej KAS, ale również kampanii informacyjnej prowadzonej na szeroką skalę. Za rok będziemy już wiedzieli czy udało się zrealizować plany Ministerstwa.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  31 maja 2018

  Torby z towrzyw sztucznych będą droższe

  Od początku 2018 roku wjedzie w życie rozporządzenie które określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
  W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej, wskazano opłatę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Ma ona wynosić 0,20 zł za jedną sztukę takiej torby. Jest więc pięciokrotnie niższa niż maksymalna możliwa opłata, która została przewidziana w art. 40a ustawy

  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (w brzmieniu od 01.01.2018).
  Opłacie będą podlegały lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli takie których grubość jest niższa niż 50 mikrometrów (art. 15a ustawy).

  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, opłata ta będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

  Pobrane opłaty recyklingowe będą przekazywane do budżetu państwa do 15 marca następnego roku.

   

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614

  29 grudnia 2017

  Ryczałt od najmu – będą zmiany

  Osoby opodatkowujące swoje przychody osiągane z tytułu najmu w formie ryczałtu, w przyszłym roku mogą odczuć zmiany. Obecnie takie przychody opodatkowane są stawką 8,5%. Od stycznia 2018 roku stawka ta będzie nadal aktualna, ale tylko do wprowadzonego przez ustawodawcę limitu. Przychody powyżej 100.000 zł będą opodatkowane stawką 12,5%.

  Wprowadzone zmiany nie obejmą raczej osób wynajmujących jedno czy dwa mieszkania, gdyż raczej trudno byłoby przekroczyć wprowadzony limit. Jednak część osób będzie musiała liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym.  

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614

  2 grudnia 2017

  Zmiana w amortyzacji niskocennych środków trwałych – jest podpis Prezydenta

  22 listopada Prezydent złożył podpis pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. O planowanych zmianach pisałem już wcześniej.

  W związku z tym, od stycznia 2018 roku, podatnicy będą mogli jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość początkowa nie przekroczy 10.000 zł.
  Do tej pory była to kwota 3.500 zł, która nie była waloryzowana przez 17 lat.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  1 grudnia 2017

  Zmiany w amortyzacji niskocennych środków trwałych

  Już od początku 2018 zmieni się wartość graniczna która umożliwia jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na zakup niskocennych środków trwałych. Obecnie możliwe jest to w przypadku środków trwałych których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Dokonywać  tego można na podstawie art. 22f ust. 3 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od przyszłego roku kwota ta ma wynosić 10.000 zł.
  Zmiany wprowadza art. 1 pkt 10 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany czkają na podpis Prezydenta.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  18 listopada 2017

  Nowa forma jednorazowej amortyzacji

  Przedsiębiorcy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej różnego rodzaju maszyny i sprzęt który jest niezbędny w ich firmie. Jeżeli są one nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, są kompletne  zdatne do użytku, stanowią własność lub współwłasność podatnika, ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz wykorzystywane są przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, mogą one stanowić środki trwałe.
  Amortyzacja środka trwałego może być prowadzona przez jedną z kilu metod:
  • liniową
  • liniową indywidualną
  • liniową przyspieszoną
  • degresywną
  • jednorazową
  Na potrzeby niniejszego artykułu, omówię metodę polegająca na jednorazowym odpisie. Możliwy jest on do dokonania w trzech przypadkach:
  •  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł. Możliwość taka została przewidziana w art. 22f ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f) oraz art. 16f ust. 3 ustawy z 19.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p).

  • Środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji środków trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, wyłącznie przez małych podatników oraz  podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Odpisu takiego dokonuje się w oparciu o art. 22k ust. 7-13 u.p.d.o.f. oraz 16k ust. 7-13 u.p.d.o.p.

  • Środki trwałe zaliczane do grup 3-6 i 8 KŚT, wyłącznie fabrycznie nowe, w roku podatkowym w którym te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000,00 zł. Podstawą zastosowania takiego odpisu jest  art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p.
   
  Art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. (oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p.) weszły w życie 12 sierpnia 2017 roku. Jest to najnowsza zmiana w zakresie amortyzacji. Fabrycznie nowe środki trwałe mogą być amortyzowane jednorazowo, jeśli zostały sklasyfikowane w grupach 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków trwałych z 2010 roku.
  Aby jednorazowo amortyzować ŚT, jego wartość początkowa musi przekraczać 10,000,00 zł, lub łączna wartość początkowa dwóch lub więcej fabrycznie nowych środków trwałych nabytych przez podatnika w roku podatkowym, a wartość początkowa każdego z nich jest wyższa niż 3.500,00 zł.
  Ważne
  Limit jednorazowej amortyzacji w tym przypadku wynosi 100.000,00 zł.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614 20 sierpnia 2017

  Ceny transferowe – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych i związanej z nimi dokumentacji podatkowej. Regulacje te zostały wprowadzone przez ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie systemu kontroli transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

  Główne zmiany od 2017 r.:

  1. nowa definicja podmiotu powiązanego – zwiększenie udziału w kapitale innego podmiotu z 5% do 25%;

  2. nowe kryterium podmiotowe (wielkość podatnika) oraz przedmiotowe (wartość transakcji) obligujące do sporządzania dokumentacji podatkowej;

  3. rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podatników – im większy zakres oraz skala działalności, tym większe obowiązki dokumentacyjne;

  4. trzystopniowa dokumentacja transakcji:
   1. local file – dokumentacja na poziomie lokalnym,
   2. master file dokumentacja grupwa,
   3. country by country reporting – raportowanie wg krajów;
  1. obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez co najmniej dwa kolejne lata podatkowe – po przekroczeniu progu podmiotowego;

  2. obowiązek składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, w terminie określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym;

  3. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej na żądanie urzędu skarbowego dla transakcji, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych i progów istotności, w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania;

  4. obowiązek przeprowadzenia analizy porównawczej oraz złożenia sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi na formularzu CIT-TP – dotyczy podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro.

   
  Magda Repeć
  Autor: Magda Repeć
  Specjalista ds. księgowości
  e-mail: m.repec@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 326
  8 sierpnia 2017