Aktualności

  Nowe – stare stawki VAT w 2019 roku?

  Ustaw o podatku od towarów i usług w obecnie obowiązującym brzmieniu zakłada, że czasowo podwyższone od stycznia 2011 roku stawki VAT obowiązywać będą tylko do 31 grudnia 2018 roku.
  Prawdopodobnie tak się jednak nie stanie, gdyż 7 listopada wpłynął do sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów, który zakłada nowe rozwiązanie problemu podwyższonych stawek VAT. Problem ten nie będzie rozwiązany poprzez ich obniżenie, co z pewnością ucieszyłoby konsumentów. Projekt zakłada jednak mechanizm który będzie służył określeniu daty końcowej obowiązywania podwyższonych stawek. Zostało to opisane w projektowanym art. 146aa. Ust 1. Którego treść ma brzmieć: „W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%”. Koniec obowiązywania podwyższonych stawek podatku VAT będzie ogłoszona przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  18 listopada 2018

  Zmiany we wspólnym rozliczaniu małżonków

  24 sierpnia 2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W projekcie zakłada się uchylenie ust. 10 w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta spowoduje, że nawet złożenie rocznego zeznania podatkowego po terminie, nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, lub prawa do rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Oczywiście o ile takie prawo posiadają zgodnie z ustawą o PIT. Zmiana ma na celu złagodzenie zasad, gdyż zdarzało się, że podatnicy składali zeznanie po terminie z przyczyn losowych, niezależnych od siebie.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614

  25 sierpnia 2018

  Koniec deklaracji VAT-7

  Ministerstwo Finansów planuje, że w 2019 roku wprowadzona zostanie nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK. Nie wiadomo kiedy pojawi się nowy plik, ale wraz z nim wprowadzone zostaną istotne zmiany.

  Nowy plik będzie zawierał informacje które obecnie przesyłamy w pliku JPK oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W związku z tym zniknie obowiązek wysyłania tych deklaracji. Obecnie mówi się tylko o deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, ale równie dobrze mogłoby to dotyczyć również deklaracji VAT-27 i informacji VAT-UE gdyż dane w nich zawarte przesyłane są już w obecnej strukturze pliku JPK_VAT.
  Na ten moment nie znamy żadnych bardziej szczegółowych informacji, ale jeśli nowy plik miałby obowiązywać począwszy od rozliczenia za styczeń 2019, to informacje na jego temat powinniśmy poznać już niedługo. Czy tak będzie, to się dopiero okaże.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  30 lipca 2018

  Ulga dla producentów gier wideo

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wprowadzenia ulgi podatkowej dla producentów kulturowych gier wideo.

  Wiąże się to z potencjałem jaki posiadają gry wideo w szerzeniu treści kulturowych, pożądanych z punktu widzenia Polski. Sektor gier wideo w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Najlepsze tytuły docierają do ogromnej rzeszy fanów tej rozrywki na całym świecie. W związku z szansami jakie MKiDN widzi dla propagowania polskiej kultury w świecie, a także korzyściami ekonomicznymi, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej. Miałaby ona dawać możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych w przypadku tych produkcji które będą spełniały warunki gry o charakterze kulturowym.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  26 lipca 2018

  Od 1 lipca będą nowe deklaracje VAT

  W związku z wprowadzeniem od 1 lipca możliwości korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, Ministerstwo Finansów wprowadza nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług.

  Nowe wzory deklaracji zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.4.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów
  i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 856) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z 27.4..2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów
  i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. z 2018 r., poz. 837). Będą one obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  10 czerwca 2018

  „Twój e-PIT” – nowy plan MF

  Ministerstwo Finansów pochwaliło się nowym ambitnym planem, który ma ułatwić rozliczanie się z fiskusem dla sporej grupy podatników.

  Usługa „Twój e-PIT” ma być rozwiązaniem dzięki któremu rozliczenie roczne będzie zrobione i udostępnione dla podatnika przez Krajową Administrację Skarbową. Rozliczenie będzie można przejrzeć, zaakceptować, uzupełnić o brakujące dane lub poprawić. Można też będzie nie robić w ogóle nic, a nasze rozliczenie zostanie uznane za złożone w terminie.
  Dla podatników nieposiadających prawa do ulg i nieprowadzących działalności gospodarczej będzie to na pewno spore uproszczenie. MF zapowiada, że również dane dotyczące ulgi na dzieci będą się pojawiały w zeznaniach dzięki połączeniu systemów informatycznych KAS z bazą PESEL. Podatnicy korzystający z ulgi na internet czy odliczeń z tytułu uczestnictwa w IKZE lub innych o których KAS nie będzie miała wiedzy będą mogli dodać je samodzielnie do przygotowanego zeznania.
  Ministerstwo zapowiada, że prezentowane rozwiązanie będzie dostępne w 2019 roku i w ten sposób będą przygotowane zeznania za 2018 rok. Ma to dotyczyć PIT-37 i PIT-38.
  Rok później udostępnione mają być również zeznania PIT-36 i PIT-36L. W tym przypadku podatnik sam będzie musiał dodać informacje dotyczące przychodów i kosztów z prowadzonej działalności gospodarczej, ale dane dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mają się pobierać automatycznie z rejestrów ZUS.
  Udogodnienia które zapowiada MF będą wymagały zmian w przepisach i infrastrukturze informatycznej KAS, ale również kampanii informacyjnej prowadzonej na szeroką skalę. Za rok będziemy już wiedzieli czy udało się zrealizować plany Ministerstwa.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  31 maja 2018

  Torby z towrzyw sztucznych będą droższe

  Od początku 2018 roku wjedzie w życie rozporządzenie które określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
  W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej, wskazano opłatę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Ma ona wynosić 0,20 zł za jedną sztukę takiej torby. Jest więc pięciokrotnie niższa niż maksymalna możliwa opłata, która została przewidziana w art. 40a ustawy

  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (w brzmieniu od 01.01.2018).
  Opłacie będą podlegały lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli takie których grubość jest niższa niż 50 mikrometrów (art. 15a ustawy).

  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, opłata ta będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

  Pobrane opłaty recyklingowe będą przekazywane do budżetu państwa do 15 marca następnego roku.

   

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614

  29 grudnia 2017

  Ryczałt od najmu – będą zmiany

  Osoby opodatkowujące swoje przychody osiągane z tytułu najmu w formie ryczałtu, w przyszłym roku mogą odczuć zmiany. Obecnie takie przychody opodatkowane są stawką 8,5%. Od stycznia 2018 roku stawka ta będzie nadal aktualna, ale tylko do wprowadzonego przez ustawodawcę limitu. Przychody powyżej 100.000 zł będą opodatkowane stawką 12,5%.

  Wprowadzone zmiany nie obejmą raczej osób wynajmujących jedno czy dwa mieszkania, gdyż raczej trudno byłoby przekroczyć wprowadzony limit. Jednak część osób będzie musiała liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym.  

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614

  2 grudnia 2017

  Zmiana w amortyzacji niskocennych środków trwałych – jest podpis Prezydenta

  22 listopada Prezydent złożył podpis pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. O planowanych zmianach pisałem już wcześniej.

  W związku z tym, od stycznia 2018 roku, podatnicy będą mogli jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość początkowa nie przekroczy 10.000 zł.
  Do tej pory była to kwota 3.500 zł, która nie była waloryzowana przez 17 lat.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  1 grudnia 2017

  Zmiany w amortyzacji niskocennych środków trwałych

  Już od początku 2018 zmieni się wartość graniczna która umożliwia jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na zakup niskocennych środków trwałych. Obecnie możliwe jest to w przypadku środków trwałych których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Dokonywać  tego można na podstawie art. 22f ust. 3 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od przyszłego roku kwota ta ma wynosić 10.000 zł.
  Zmiany wprowadza art. 1 pkt 10 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany czkają na podpis Prezydenta.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  18 listopada 2017